Добродојдовте на официјалниот сајт на Eко Сара ДС ДООЕЛ.


Компанијата Еко Сара започнува со работа во 2007 година. Основната дејност на компанијата е вршење на откуп , складирање и третман на секундарни суровини ( бакар, месинг, железо, олово, алуминиум, акумулатори и др).

Суровини   Бакар


   Месинг


   Алуминиум

   Акумулатори


   Олово


   ЖелезоНашата компанија располага со сите потребни услови за заштита на своите вработени , истовремено заложувајќи се за чистотата и заштитата на животната средина. Во иднина Еко Сара ќе се стреми кон креирање на препознатлив имиџ на општествено одговорна компанија, задоволни клиенти и заштита на животната средина.